Bước tới nội dung

Sách số học/Phép toán số/Toán chia

Tủ sách mở Wikibooks

Phép toán cho biết tỉ lệ của 2 số lượng. Toán chia có ký hệu / . Khi có số đại số a và b, phép toán chia 2 số được viết nhu sau

Từ trên

Với

. Số chia
. Số bị chia
. Toán chia
. Thương số

Thí dụ

[sửa]

Luật toán chia

[sửa]
Toán chia 0 và 1
Toán chia 0 và 1
Toán chia số nguyên
Toán chia phân sốToán chia số ảo

Toán chia số phứcToán chia hết

[sửa]

Phép toán chia hết

[sửa]

Phép toán chia hết . Phép toán chia một số cho 2 không có số dư có thể biểu diển bằng phương trình sau

Với số dư bằng không

Phép toán chia không hết

[sửa]

Pháp toán chia không hết . Phép toán chia một số cho 2 với số dư khác không có thể biểu diển bằng phương trình sau

. Với số dư khác không

Với

. Số chia
. Số bị chia
. Toán chia
. Thương số
. Số dư

Thí dụ 4 chia cho 2 cho thương số 2 không có số dư . 5 chia cho 2 cho thương số 2 có số dư bằng 1

. r=0 .
. r=1 .