Bước tới nội dung

Sách số học/Phép toán số/Toán cộng

Tủ sách mở Wikibooks

Phép toán số học kết hợp 2 đại lượng với nhau. Toán cộng là một phép toán tìm tổng của 2 đại lượng. Thí dụ như khi lấy 2 trái táo cộng với 3 trái cam cho tổng số trái cây là 5. Được biểu diển bằng toán số như sau 2 + 3 = 5. Ở đây số 5 là tổng của hai số 2 và 3

Toán cộng 2 số có ký hiệu và được thực hiện như sau

Số 1 + Số 2 = Tổng số

Thí dụ

[sửa]


Tính chất

[sửa]

Giao hoán

[sửa]


Mọi số cộng với số 0 sẽ bằng chính nó

[sửa]