Sách số học/Phép toán số/Toán căn

Tủ sách mở Wikibooks

Toán căn là phép toán nghịch đảo của phép toán lủy thừa .

chỉ khi nào có một lủy thừa

Với

. Bậc căn
. Toán căn


Căn 2

Thí dụ[sửa]

Luật toán căn[sửa]

Căn và lủy thừa
Căn của số nguyên
Căn lủy thừa


Căn thương sốCăn tích số


=

Vô căn


Ra căn