Sách số học/Loại số/Số tự nhiên

Tủ sách mở Wikibooks

Trong số học, Số tự nhiên là một tạp hợp số của các con số hệ số thập phân từ 0 đến 9