Sách số học/Loại số

Tủ sách mở Wikibooks

Hệ số thập phân dùng các con số từ 0 đến 9 . Từ các con số trên ta có thể định nghỉa các loại số sau