Sách số học/Loại số/Số phức

Tủ sách mở Wikibooks

Trong đại số, Số phức được biểu diển dưới dạng toán tổng của một Số thực với một Số ảo

Ký hiệu[sửa]

Số phức có ký hiệu


Dạng số phức[sửa]

Số phức

Số phức nghịch


Toán 2 số phức khác biệt[sửa]

Dạng x,y[sửa]

Với 2 số phức có dạng

Ta có các phép toán số phức sau

Từ trên, ta có

Dạng X θ[sửa]

Với 2 số phức khác biệt có dạng


Phép toán 2 số phức khác biệt

Toán 2 số phức thuận và nghịch[sửa]

Dạng x y[sửa]

Với 2 số phức thuận nghịch

Phép toán 2 số phức khác biệt

Từ trên

Dạng Z θ[sửa]

Với 2 số phức thuận và nghịch

Phép toán 2 số phức khác biệt