Sách số học/Loại số/Số nguyên tố

Tủ sách mở Wikibooks

Số nguyên tố đại diện cho số chia hết cho 1 và cho chính nó

Thí dụ[sửa]

Các số sau đều là số nguyên tố

Xem thêm[sửa]