Sách số học/Loại số/Số nguyên dương

Tủ sách mở Wikibooks

Số nguyên âm có giá trị nhỏ hơn không với có ký hiệu

Thí dụ[sửa]

Các số nguyên dương từ 0 - 9

Phép toán số nguyên dương[sửa]

Toán cộng trừ nhân chia

Toán lũy thừa