Sách số học/Loại số/Số nguyên

Tủ sách mở Wikibooks

Số nguyên[sửa]

Trong đại số , Số Nguyên có ký hiệu đại số đại diện cho ba loại số Số nguyên dương , Số nguyên âmSố không

Số nguyên âm

Số nguyên dương

Số không

Ký hiệu[sửa]

Ký hiệu tổng quát của số nguyên


Toán số nguyên[sửa]

Cộng trừ nhân chia số nguyên với số không


Cộng trừ nhân chia số nguyên dương với số nguyên âm


Cộng trừ nhân chia số nguyên dương với số nguyên dương


Lũy thừa số nguyên
. . Với


Căn số nguyên