Sách số học/Loại số/Số chẵn

Tủ sách mở Wikibooks

Định nghĩa[sửa]

Số chẳn đại diện cho các số chia hết cho 2 không có số dư . Trong đại số , số chẳn có ký hiệu

Thí dụ[sửa]

Các số sau đều là số chẳn

Tính chất số chẳn[sửa]

  • Mọi bội số của 2 đều là số chẳn
  • Mọi số có số tận cùng là một số không hay một số chẳn đều là số chẳn