Sách số học/Loại số/Số ảo

Tủ sách mở Wikibooks

Số ảo là một phần tử của Số phức có giá trị bằng căn của trừ 1 . Số ảo có ký hiệu

hay

Dạng số ảo[sửa]

Số ảo thuận

Số ảo nghịch

Toán số ảo[sửa]

Cộng trừ nhân chia 2 số ảo


Lủy thừa số ảo nguyên dương


Từ trên, ta có
với
với

Lủy thừa số ảo nguyên âm


Từ trên, ta có
với
với