Sách lịch

Tủ sách mở Wikibooks


Lịch âm[sửa]

Âm lịch là loại lịch dựa trên chu kỳ và vị trí của Mặt trăng so với Trái đất

Phân bố âm lịch[sửa]

Phân bố Âm lịch cho ngày giờ tháng năm như sau

Mùa Năm Tháng Ngày
4 1 12 365-366
1 3
Lẽ 31
Chẳn 30


Lịch dương[sửa]

Lịch Gregorius, hay lịch Gregory, còn gọi là Tây lịch, Công lịch, Dương lịch, là lịch được sử dụng ở hầu hết các nơi trên thế giới.[1] Nó được đặt theo tên của Giáo hoàng Grêgôriô XIII, ông đã giới thiệu lịch này vào tháng 10 năm 1582.

Phân bố Dương lịch[sửa]

Phân bố Dương lịch cho ngày giờ năm tháng

Năm Tháng Tuần Ngày Giờ Phút Giây
Năm 1 12 52 365-366
Tháng 1 4 30-31
Tuần 1 7
Ngày 1 24 24 X 60 24 X 360
Giờ 1 60 360
Phút 1 60
Giây 1

Lịch tử vi[sửa]

Lịch ngày giờ năm tháng cùng với các dự đoán khí hậu , thời tiết , mưa , nắng ... trong ngày . Can Chi là một hệ thống tính tóan giờ, ngày , tháng, năm âm lịch của người trung quốc cổ đại . Truyền thuyết cho rằng nó xuất xứ từ thời Nhà Thương ở Trung Quốc . Nó được áp dụng với tổ hợp chu kỳ sáu mươi (60) trong âm lịch nói chung để xác định tên gọi của thời gian (ngày, giờ, năm, tháng) được dùng nhiều trong Tử vi đoán mệnh , Làm Âm lịch

Can Chi có 10 thiên can và 12 địa chi còng được gọi là 12 con giáp . Tên gọi 10 thiên can Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý . Tên gọi 12 địa chi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.


Thiên Can[sửa]

Theo như truyền thuyết, vua Phục hy tìm ra được Hà đồ. Do quan sát các chấm đen trắng, nằm trên lưng con Long Mã, xuất hiện ở sông Hoàng Hà mà lập thành. Từ đó, vua Phục Hy chế ra Tiên Thiên Bát Quái.Trên Hà đồ có tất cả 10 con số , chia ra đứng theo các hành trong Ngũ Hành . Do đó, người xưa dùng con số 10 để chế ra Thập Thiên Can , 10 can , dùng dể chỉ phương hướng . Thiên Can được phối hợp với Âm dương và Ngũ hành, để ứng dụng trong xem Tử vi.

Thiên can có tất cả 10 can nên được gọi là Thập thên can với tên gọi như sau Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý . Trong âm lịch Trung quốc , Can được dùng để biểu thị Năm Âm lịch . Năm kết thúc bằng số nào thì có Can số đó.

Ý nghĩa 10 Thiên Can[sửa]

- Giáp: Có nghĩa là mở, ý chỉ dấu hiệu vạn vật được tách ra, bắt nguồn sự sống.

- Ất: Có nghĩa là kéo, ý chỉ quá trình vạn vật bắt đầu quá trình nhú mầm, sinh trưởng

- Bính: Có nghĩa là sự đột ngột, khi vạn vật bắt đầu lộ ra trên mặt đất

- Đinh: Có nghĩa là mạnh mẽ, khi vạn vật bước vào quá trình phát triển mạnh mẽ

- Mậu: Có nghĩa là rậm rạp, tức chỉ giai đoạn vạn vật bắt đầu xanh tốt

- Kỷ: Có nghĩa là ghi nhớ, chỉ giai đoạn vạn vật bắt đầu thành hình để phân biệt được.

- Canh: Có nghĩa là chắc lại, khi vạn vật bắt đầu kết quả.

- Tân: Có nghĩa là mới, vạn vật bước vào thời kỳ thu hoạch.

- Nhâm: Có nghĩa là gánh vác, ý chỉ dương khí có tác dụng nuôi dưỡng vạn vật.

- Quý: Có nghĩa là đo, chỉ sự vật khi đã có thể đo lường được.

Quan hệ Thiên Can[sửa]

Giáp hợp Kỷ, khắc Canh

Ất hợp Canh, khắc Tân

Bính hợp Tân, khắc Nhâm

Đinh hợp Nhâm, khắc Quý

Mậu hợp Quý, khắc Giáp

Kỷ hợp Giáp, khắc Ất

Canh hợp Ất, khắc Bính

Tân hợp Bính, khắc Đinh

Nhâm hợp Đinh, khắc Mậu

Quý hợp Mậu, khắc Kỷ

Thiên Can Âm-Dương và Ngũ hành[sửa]

Số Can Việt Âm - Dương Ngũ hành
0 canh Dương Kim
1 tân Âm Kim
2 nhâm Dương Thủy
3 quý Âm Thủy
4 giáp Dương Mộc
5 ất Âm Mộc
6 bính Dương Hỏa
7 đinh Âm Hỏa
8 mậu Dương Thổ
9 kỷ Âm Thổ

Địa Chi[sửa]