Sách lượng giác/Hàm số lượng giác cơ bản

Tủ sách mở Wikibooks

Có tất cả 6 hàm số lượng giác cơ bản sau Cosine , Sine , Cosine , Cosecant , Tangent , Cotangent

Định nghỉa tam giác vuông[sửa]

Tương quan các cạnh và góc tron tam giác vuông cho biết hàm số lượng giác cơ bản sau Cosine , Sine , Cosine , Cosecant , Tangent , Cotangent

Hàm Định nghĩa Biểu thức
Sin Cạnh đối chia cho cạnh huyền
Cos Cạnh kề chia cho cạnh huyền
Tang Cạnh đối chia cho cạnh kề
Cotang Cạnh kề chia cho cạnh đối
Sec Cạnh huyền chia cho cạnh kề
Cosec Cạnh huyền chia cho cạnh đối


Các định nghỉa khác[sửa]

Hàm số Số phức Chuổi số cộng Chuổi số tích Giải tích
Cos
Sin