Sách lượng giác/Hàm số lượng giác cơ bản

Tủ sách mở Wikibooks

Có tất cả 6 Hàm số lượng giác cơ bản sau

1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6)

Các định nghĩa[sửa]

Định nghĩa tam giác vuông[sửa]

Hàm số lượng giác cơ bản

Tam giác vuôngĐồ thị


Các định nghĩa khác[sửa]

Cos Sin

Số phứcChuổi số cộng

Chuổi số tíchGiải tích


Tính chất[sửa]

Tuần hoàn[sửa]