Sách lượng giác/Hàm số lượng giác/Hàm số lượng giác vòng tròn

Tủ sách mở Wikibooks


Hàm số lượng giác vòng tròn bán kín bằng Z[sửa]

Ta có


Hàm lượng giác vòng tròn Z đơn vị có thể biểu diển bằng công thức toán sau

Hệ số phức


Hàm số lượng giác vòng tròn bán kín bằng 1[sửa]

Sinus und Kosinus am Einheitskreis 1.svg

Hàm số vòng tròn R=Z đơn vị

Chia 2 vế cho Z2

Với


Chia 2 vế cho cos 2 θ


Chia 2 vế cho sin 2 θ


Hàm lượng giác vòng tròn 1 đơn vị có thể biểu diển bằng công thức toán sau

Hệ số phức