Sách lượng giác/Hàm số lượng giác

Tủ sách mở Wikibooks

Định nghĩa[sửa]

Hàm số lượng giác cho biết tương quan giửa 2 dại lượng lượng giác

Thí dụ[sửa]

Hàm số lượng giác đường thẳng[sửa]


Tương quan giửa cạnh dọc , cạnh nghiêng và góc trong 2 cạnh

Tương quan giửa cạnh ngang , cạnh nghiêng và góc trong 2 cạnh


Từ đó, ta có

Hàm số lượng giác đường thẳng ngang

Hàm số lượng giác đường thẳng dọc

Hàm số lượng giác đường thẳng nghiêng

Hàm số lượng giác vòng tròn bán kín bằng 1 đơn vị[sửa]

Hệ số thực[sửa]

Hàm số vòng tròn R=Z đơn vị

Chia 2 vế cho Z2

Với


Chia 2 vế cho cos 2 θ


Chia 2 vế cho sin 2 θ


Hàm lượng giác vòng tròn 1 đơn vị có thể biểu diển bằng công thức toán sau

Hệ số phức[sửa]

Hệ số thực[sửa]

Hệ số phức[sửa]

Hệ tọa độ XY , Rθ[sửa]

Hệ tọa độ XY

Hệ tọa độ Rθ