Sách lượng giác/Hàm số lượng giác

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số lượng giác cho biết tương quan giửa 2 dại lượng lượng giác

Thí dụ[sửa]

Hoán chuyển tọa độ XY , Rθ

Loại hàm số lượng giác[sửa]