Sách lượng giác/Hàm số lượng giác/Hàm số lượng giác đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số lượng giác đường thẳng[sửa]

Từ


Hàm số lượng giác đường thẳng ngang


Hàm số lượng giác đường thẳng dọc


Hàm số lượng giác đường thẳng nghiêng
Đường thẳng nghiêng được xem như đường thẳng có một độ dài nghiêng ở một góc độ . Độ dài đường thẳng nghiêng và góc độ nghiêng được tính sau