Sách lượng giác/Công thức lượng giác/Đẳng thức nghịch tích phân

Tủ sách mở Wikibooks

Chúng cũng có thể được định nghĩa thông qua các biểu thức sau, dựa vào tính chất chúng là đạo hàm của các hàm khác.