Sách lượng giác/Công thức lượng giác/Đẳng thức giới hạn

Tủ sách mở Wikibooks

Các công thức trong giải tích sau dùng góc đo bằng radian