Bước tới nội dung

Sách lượng giác/Công thức lượng giác/Đẳng thức dạng số phức

Tủ sách mở Wikibooks

Với

Chứng minh[sửa]

Với

Vậy