Sách hình học/Hình tròn/Hàm số hình tròn

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số hình tròn hệ số thực[sửa]

Hình tròn hệ số thực Hình Hàm số toán Phương trình toán và nghiệm số ảo Hàm số lượng giác
Hình tròn bán kín Z đơn vị (R=Z) Phương trình toán

Nghiệm sổ ảoHình tròn bán kín 1 đơn vị (R=1)

Hàm số hình tròn hệ số phức[sửa]

Hình tròn hệ số phức Hình Hàm số toán Phương trình toán và nghiệm số ảo Hàm số lượng giác
Hình tròn bán kín Z đơn vị (R=Z)

Phương trình toán

Nghiệm sổ ảoHình tròn bán kín 1 đơn vị (R=1)