Bước tới nội dung

Sách hình học/Hình đa giác/Hình tam giác

Tủ sách mở Wikibooks

Hình tam giác là hình có 3 cạnh như ở dưới đây

Tính chất[sửa]

Hình tam giác là hình có 3 cạnh tạo ra từ 3 đường thẳng cắt nhau tại 3 điểm . Hình tam giác có 3 góc với tổng số góc bằng 180o

3 điểm A,B,C
3 cạnh AB,BC,CA
3 góc ,,
Tổng số góc bằng 180o

Các loại hình tam giác[sửa]