Sách hình học/Đường thẳng/Vectơ đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Vector đường thẳng là một đường thẳng có hướng và có một độ dài . Vectơ đường thẳng có ký hiệu Vector . Thí dụ, Vector

Vector AB from A to B.svg

Vector đường thẳng qua 2 điểm[sửa]

Vector AB from A to B.svg

Từ trên Độ dài đường thẳng

Vector hướng 1 đơn vị

Vector đường thẳng trong hệ tọa độ XYZ[sửa]

Vector đường thẳng Ký hiệu Công thức toán
Vector đường thẳng ngang

Vector đường thẳng dọc

Vector đường thẳng nghiêng