Sách hình học/Đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Theo Eucleur, Đường thẳng là một đường nối liền giửa 2 điểm tạo từ nhiều đoạn thẳng


Đường thẳng nối liền 2 điểm A và B có ký hiệu AB

Segment definition.svg