Sách hình học/Đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Hình học Eucleur[sửa]

Theo Eucleur, Đường thẳng là một đường nối liền giửa 2 điểm tạo từ nhiều đoạn thẳng


Đường thẳng nối liền 2 điểm A và B có ký hiệu AB

Segment definition.svg


Đường thẳng vuông góc[sửa]

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo nên một góc vuông 90o sẻ tạo ra hai Đường thẳng vuông góc voi nhau

Ky hieu[sửa]

Hai đường thẳng vuông góc có ký hiệu

Perpendicular-coloured.svg
Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD

Tính chất 2 đường thẳng vuông góc[sửa]

Góc B đỏ = Góc B xanh = 90o
Góc B đỏ + Góc B xanh = 90o + 90o = 180o
Góc B đỏ = 180o - Góc B xanh
Góc B xanh = 180o - Góc B đỏ

Ứng dụng[sửa]

  • Đồ thị XY

Đường thẳng song song[sửa]

Khi hai đường thẳng không cắt nhau tại bất ký một điểm sẻ tạo ra hai Đường thẳng song song . Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung . Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song


A ------------- B
C ------------- D

Ký hiệu[sửa]

Ký hiệu đường thẳng song song

AB // CD

Các góc trên 2 đường thẳng song song[sửa]

Hàm số và Phương trình đường thẳng[sửa]

LinearInterpolation.svg

Theo Euclid, qua bất kỳ 2 điểm , ta có thể vẻ một đường thẳng có

Độ dóc đường thẳng

Hàm số đường thẳng

Hàm số đường thẳng dạng tổng quát

Từ trên,

Hàm số đường thẳng nghiêng đi qua điểm gốc (0,0)

khi

Hàm số đường thẳng ngang

khi hay

Hàm số đường thẳng dọc

với

Trong lượng giác, đường thẳng nghiêng được xem như đường thẳng có một độ dài nghiêng ở một góc độ

Tổng kết

  • Hàm số đại số đường thẳng nghiêng
  • Hàm số đường thẳng ngang
  • Hàm số đường thẳng dọc


Phương trình đường thẳng[sửa]

Phương trình đường thẳng có dạng tổng quát

Giải phương trình

Nghiệm số phương trình

Vector đường thẳng[sửa]

Vector đường thẳng là một đường thẳng có hướng và có một độ dài . Vectơ đường thẳng có ký hiệu Vector . Thí dụ, Vector

Vector AB from A to B.svg

Vector đường thẳng qua 2 điểm[sửa]

Từ trên Độ dài đường thẳng

Vector hướng 1 đơn vị

Vector đường thẳng trong hệ tọa độ XYZ[sửa]

Vector đường thẳng Ký hiệu Công thức toán
Vector đường thẳng ngang

Vector đường thẳng dọc

Vector đường thẳng nghiêng