Sách hình học/Đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Theo Eucleur

Đường thẳng là một đường nối liền giửa 2 điểm tạo từ nhiều đoạn thẳng
.

Đường thẳng vuông góc[sửa]

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo nên một góc vuông 90o sẻ tạo ra hai Đường thẳng vuông góc voi nhau

Ký hiệu[sửa]

Hai đường thẳng vuông góc có ký hiệu

Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD

Tính chất[sửa]

Tính chất 2 đường thẳng vuông góc

Góc B đỏ = Góc B xanh = 90o
Góc B đỏ + Góc B xanh = 90o + 90o = 180o
Góc B đỏ = 180o - Góc B xanh
Góc B xanh = 180o - Góc B đỏ

Đường thẳng song song[sửa]

Khi hai đường thẳng không cắt nhau tại bất ký một điểm sẻ tạo ra hai Đường thẳng song song . Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung . Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song


A ------------- B
C ------------- D

Ký hiệu[sửa]

Ký hiệu đường thẳng song song

AB // CD

Tính chất[sửa]

Các góc trên 2 đường thẳng song song

Hàm số đường thẳng[sửa]

Theo Euclid, qua bất kỳ 2 điểm , ta có thể vẻ một đường thẳng có độ dóc đường thẳng

Hàm số đường thẳng

Đường thẳng nghiêng được xem như đường thẳng có một độ dài nghiêng ở một góc độ

Phương trình đường thẳng[sửa]

Phương trình đường thẳng có dạng tổng quát

Giải phương trình

Nghiệm số phương trình

Vector đường thẳng[sửa]

Vector đường thẳng là một đường thẳng có hướng và có một độ dài . Vectơ đường thẳng có ký hiệu Vector . Thí dụ, Vector

Tính chất[sửa]

Vector đường thẳng có thể biểu diển tổng quát như sau

Có đường dài

Vector 1 đơn vị

Vector đường thẳng[sửa]

Vector đường thẳng ngang

Vecto đường thẳng dọc

Vecto đường thẳng nghiêng