Sách hình học/Đường thẳng/Hàm số đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Hình học Euclid[sửa]

Đường thẳng[sửa]

Theo Euclid, qua bất kỳ 2 điểm , ta có thể vẻ một đường thẳng có

Độ dóc đường thẳng

Hàm số đường thẳng

Hàm số đường thẳng dạng tổng quát[sửa]

Từ trên,

Hàm số đường thẳng nghiêng đi qua điểm gốc (0,0)

khi

Hàm số đường thẳng ngang

khi hay

Hàm số đường thẳng dọc

với

Trong lượng giác[sửa]

Đường thẳng nghiêng được xem như đường thẳng có một độ dài nghiêng ở một góc độ

Tổng kết[sửa]

Hàm số đại số đường thẳng nghiêng[sửa]

Hàm số đường thẳng ngang[sửa]

Hàm số đường thẳng dọc[sửa]