Sách hình học/Đường thẳng/2 Đường thẳng vuông góc

Tủ sách mở Wikibooks

Dinh nghia[sửa]

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo nên một góc vuông 90o sẻ tạo ra hai Đường thẳng vuông góc voi nhau

Ky hieu[sửa]

Hai đường thẳng vuông góc có ký hiệu

Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD

Tính chất 2 đường thẳng vuông góc[sửa]

Góc B đỏ = Góc B xanh = 90o
Góc B đỏ + Góc B xanh = 90o + 90o = 180o
Góc B đỏ = 180o - Góc B xanh
Góc B xanh = 180o - Góc B đỏ

Ứng dụng[sửa]

  • Đồ thị XY