Sách giải tích/Tỉ lệ thay đổi biến số

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tỉ lệ thay đổi biến số là một phép toán giải tích cho biết tỉ lệ của thay đổi biến số của một hàm số y=f(x) .

Ký hiệu[sửa]

Tỉ lệ thay đổi biến số có ký hiệu

Toán[sửa]

Với mọi hàm số

Slope picture.svg

Thay đổi biến số x

Thay đổi biến số y

Tỉ lệ thay đổi biến số

Ứng dụng toán tỉ lệ thay đổi biến số[sửa]

Tìm độ dóc đường thẳng nghiêng qua 2 điểm

Tìm độ dóc đường thẳng nghiêng của một hàm số f(x)