Sách giải tích/Điện từ

Tủ sách mở Wikibooks

Định luật điện từ[sửa]

Các Định luật điện từ được phát triển bởi nhiều nhà khoa học gia

VFPt minus thumb.svg VFPt plus thumb.svg Manoderecha.svg Magnetic field of wire loop.svg Basic Inductor with B-field.svg


Định luật Coulomb
Định luật Ampere
Định luật Gauss
Định luật Lentz
Định luật Faraday
Định luật Maxwell-Ampere
Phương trình Điện từ Maxwell

Phương trình Maxwell[sửa]

Electromagnet1.png

Phương trình Maxwell gồm có 4 phương trình đạo hàm điện từ sau

Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss:
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
Định luật Faraday cho từ trường:
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):