Bước tới nội dung

Sách giải tích/Điện từ

Tủ sách mở Wikibooks

Định luật điện từ[sửa]

Các Định luật điện từ được phát triển bởi nhiều nhà khoa học gia


Định luật Coulomb
Định luật Ampere
Định luật Gauss
Định luật Lentz
Định luật Faraday
Định luật Maxwell-Ampere
Phương trình Điện từ Maxwell

Phương trình Maxwell[sửa]

Phương trình Maxwell gồm có 4 phương trình đạo hàm điện từ sau

Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss:
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
Định luật Faraday cho từ trường:
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):