Sách coi bói

Tủ sách mở Wikibooks

Bói toán, hay còn gọi là tiên tri là sự cố gắng biết được thông tin về một câu hỏi hoặc tình huống thông qua các nghi lễ hoặc thực hành siêu hình. Về nguyên tắc, phạm vi của bói toán đồng nhất với việc thực hành bói toán