Sách chương trình chính phủ

Tủ sách mở Wikibooks

Bổng lộc[sửa]

Bảo hiểm thất nghiệp[sửa]

Trợ giúp tài chánh cho những người thất nghiệp

  • Bị sa thải
  • Bị bệnh
  • Mang thai
  • Chăm sóc thân nhân

Thuế trả về[sửa]

  • Tiền thuế trả về hằng năm cho mọi cá nhân
  • Tiền bổng lộc thuế gia đình

Trợ cấp xã hội[sửa]

Trợ giúp tài chánh cơ bản cho những người gặp khó khăn trong trả tiền nhà, tiền ăn uống, tiền thuốc men . Ngoài ra, trợ giúp tiền phụ cấp mua sắm quần áo, dụng cụ, di chuyển, khi tham gia các chương trình như tìm việc, học nghề, mua bán ... của cơ quan xã hội

Trợ giúp[sửa]

Đăng ký chổ ở khẩn (Central Intake)[sửa]

Gọi Điện thoại khẩn (24/24) để được đăng ký chổ ở khẩn 416-338-4766 or 1-877-338-3398

Đón tiếp khẩn ngoài đường (Outreach)[sửa]

Xe đón tiếp khẩn ngoài đường gặp thân chủ ở ngoài đường đem thân chủ vào chổ ở khẩn cùng với các dịch vụ cho đồ ăn, uống miển phí . Gọi 311 . Dịch vụ Đón tiếp khẩn ngoài đường trong thành phố Toronto được các cơ quan sau đảm nhiệm


1) Albion Neighborhood Services Outreach Teams Hoạt động ở miền tây Toronto bao gồm Etobicoke and Parkdale 416
2) The Salvation Army Gateway Outreach Team Hoạt động ở trung tâm và miền đông Toronto bao gồm
East York, central Toronto, and Rosedale Valley Road
416 368-0324
3) Agincourt Community Services Outreach Team Hoạt động ở North York and Scarborough 416-684-6350
4) YMCA Outreach Team Phục vụ đón tiếp dành cho tuổi trẻ tuổi 16 đến 24 416
5) NaMeRes Outreach Team Phục vụ đón tiếp dành cho người da đỏ 416
6) Multi-disciplinary Outreach Team (M-Dot) Phục vụ đón tiếp dành cho những người mắc bệnh tâm thần 416


Trợ giúp tài chánh[sửa]

Tiền trợ cấp khẩn tỉnh bang[sửa]

Tiền trợ giúp khẩn tỉnh bang cung cấp tiền $733 một tháng cho cư dân tỉnh bang Ontario để trợ giúp trả tiền nhà, tiền ăn . Hơn $733 nếu có con . trợ giúp trong vòng 48 ngày tùy thuộc vào hoàn cảnh . Thêm thời gian trợ giúp thêm tùy thuộc vào hoàn cảnh

Tiền trợ cấp xã hội[sửa]

Tiền trợ cấp xã hội bao gồm 2 chương trình . Tiền trợ cấp xà hội (OW - Ontario Work) và Tiền trợ cấp xà hội khuyết tật (ODSP - Ontario Disability) trợ giúp cư dân trong tỉnh bang Ontario có hoặc không có khả năng đi làm tài khoản $800 - $1200 nhằm trợ giúp tiền bạc chi trả tiền nhà, tiền ăn, tiền mua thuốc . Ngoài ra, còn có các trợ giúp tài chánh khác như tham gia các chương trình tìm việc làm, đi làm bán thời gian hay toàn thời gian, đi làm việc tình nguyện , đi học nâng cấp , đi học nghề

Tiền thuê mướn nhà ở[sửa]

Trợ giúp tìm chổ ở[sửa]

Chổ ở tạm trú[sửa]

Trợ giúp miển phí hoàn toàn của chính phủ thành phố Toronto cung cấp chổ ở tạm như chổ ở khẩn , chổ ở tạm thời , trợ giúp tìm chổ ở , trung tâm sưởi ấm , nơi ăn uống

Nhà thuê giá chính phủ quy định[sửa]

Nhà thuê giá chính phủ quy định do chính phủ thành phố Toronto quản lý cung cấp nhà ở với giá theo chính phủ quy định

Trợ giúp khác[sửa]

Trợ giúp người già[sửa]

Trợ giúp di dân[sửa]