Sách Y Học/Đông y/Học thuyết cơ thể con người

Tủ sách mở Wikibooks
Hua t08.jpg

Trong Đông ỵ, cơ thể con người có thể chia ra thành Ngũ tạngLục phủ . Tạng là các bộ phận của cơ thể con người có nhiệm vụ thu nạp, tiêu hóa, hấp thu, chuyển vận và bài tiết các chất từ đồ ăn uống và bài tiết các chất cặn bã của cơ thể ra ngoài. Phủ là các chất thải của Tạng