Sách Y Học/Đông y

Tủ sách mở Wikibooks
ChineseMedicine-HK.JPG

Đông y là một bộ môn khoa học nghiên cứu về y học ở thời cổ đại Trung quốc vẩn còn thịnh hành và xử dụng cho đến nay . Lý luận Đông y dựa trên nền tảng triết học Trung quốc Học thuyết Âm Dương , Học thuyết Ngũ hành . Đông y quan niệm mọi thứ bệnh đều do "âm dương mất cân bằng" . Khi Âm Dương, Ngũ Hành cân bằng thì cơ thể khỏe mạnh . Cho nên, việc chữa bệnh nhằm lập lại trạng thái cân bằng âm dương trong cơ thể .

Đông y hay Y học cổ truyền Trung Quốc là một nhánh của y học cổ truyền được dự định dựa trên hơn 3.500 năm hành nghề y học Trung Quốc bao gồm nhiều hình thức khác nhau của thảo dược, châm cứu, trị liệu bằng cạo gió, xoa bóp, nắn xương, khí công và liệu pháp ăn kiêng .

Các học thuyết của y học Trung Quốc bắt nguồn từ các cuốn sách như Hoàng đế nội kinh (黄帝内经) và Thương hàn luận (伤寒论), cũng như trong các quan niệm vũ trụ học như âm dương và ngũ hành. Bắt đầu từ những năm 1950, những quan niệm này đã được chuẩn hóa tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm cả những nỗ lực để tích hợp chúng với các quan niệm hiện đại về giải phẫu và bệnh lý. Trong những năm 1950, chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy một hình thức Đông y được hệ thống hóa.