Bước tới nội dung

Sách Vật lý/Vật và Điện

Tủ sách mở Wikibooks

Vật dẩn điện[sửa]

Mọi vật dẫn điện được chia thành 3 loại vật tùy theo khả năng dẫn điện của vật

  1. Dẫn điện , Mọi vật dể dẫn điện được tìm thấy từ các Kim loại như Đồng (Cu), Sắt (Fe)
  2. Bán dẫn điện , Mọi vật khó dẩn điện tìm thấy từ các Á Kim như Silicon (Si), Germanium (Ge)
  3. Cách điện Mọi vật không dẫn điện được tìm thấy từ các Phi Kim . Sành, Sứ ...


Từ Dẩn điện các công cụ điện được tạo ra bao gồm Điện trở , Tụ điện , Cuộn từ . Từ Bán dẩn điện Các công cụ điện được tạo ra bao gồm Điot , Trăng si tơ , FET

Vật dẩn điện và điện[sửa]

Vật dẩn điện và điện DC[sửa]

Mọi vật dẩn điện khi mắc với điện DC đều có một điện kháng và một điện dẩn được tính theo luật Ohm như sau

Điện trở kháng R - Điện trở kháng
V - Điện thế (v)
I - Dòng điện (A)

Điện dẩn


G - Điện dẩn
V - Điện thế (v)
I - Dòng điện (A)

Vật dẩn điện và điện AC[sửa]

Mọi vật dẩn điện khi mắc với điện AC đều có một điện kháng được tính theo luật Ohm như sau

Với

Z - Điện kháng
X - Điện ứng
R - Điện trở kháng
v - Điện thế (v)
i - Dòng điện (A)

Điện nhiệt[sửa]

Mọi vật dẩn điện khi dẩn điện đều tạo ra nhiệt tỏa vào môi trường xung quanh

Điện trở
Tụ điện
Cuộn từ

Dao động sóng điện RLC nối tiếp[sửa]

Dao động sóng điện được tìm thấy trong mạch điện RLC nối tiếp

Với R ≠ 0[sửa]

Ở Trạng Thái Cân Bằng

Phương trìnhh trên có nghiệm như sau

  • Một nghiệm thực . .
  • Hai nghiệm thực . .
  • Hai nghiệm phức . .

Voi


Ở Trạng Thái Đồng Bộ

Tu tren.


Với R = 0[sửa]


Phân tích mạch điện LC nối tiếp ở trạng thái đồng bộ , khi điện kháng va dien the của L và C triệt tiêu

Từ trên

Mạch điện có khả năng tạo ra Dao động Sóng Dừng của 2 điện thế giửa 2 góc 0 - 2π


Với L = 0[sửa]

Với C = 0[sửa]