Chủ đề:Khoa học tự nhiên

Tủ sách mở Wikibooks


Vật lý là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào nghiên cứu tính chất, cách thức hoạt động của các hiện tượng tự nhiên như Nhiệt, Ánh sáng, Âm thanh, Điện, Điện từ, Lực, Chuyển động.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biên soạn[sửa]

  • Quách trung thành . Eng. B.Sc.E.E. Uiversity Manitoba . Canada . Kỹ sư điện . Cử nhân . Đại học Manitoba . Canada