Sách Vật lý/Chuyển động/Sóng/Dao động sóng

Tủ sách mở Wikibooks

Dao động lò xo[sửa]

Dao động sóng Hình Công thức Phương trình dao động sóng Hàm số sóng
Dao động lò xo lên xuốngDao động lò xo qua lại


Dao động con lắc[sửa]

Dao động sóng Hình Công thức Phương trình dao động sóng Hàm số sóng

Dao động con lắc đong đưaDao động sóng điện[sửa]


Dao động sóng điện đều

Dao động sóng điện dừng

Dao động sóng điện giảm dần đều

Phương trình trên có nghiệm như sau
. 1 nghiệm thực

. 2 nghiệm thực

. 2 nghiệm phức

Dao động sóng điện cao thế

Dao động sóng điện từ[sửa]


Dao động sóng điện từ


Phương trình vector dao động điện từ

Phương trình sóngHàm số sóng
Sóng điện từ