Sách Vật lý/5 Định luật Newton

Tủ sách mở Wikibooks

5 Định luật Newton- các định luật vật lí được nhà vật lí học Isaac Newton tìm ra lần đầu tiên và được xuất bản trong cuốn sách Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên) năm 1687. Newton dùng những định luật này để giải thích và nghiên cứu chuyển động của các vật thể, ví dụ như chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời

5 Định luật Newton[sửa]

  1. Vật ở nguyên trạng thái khi không có Lực tương tác
  2. Khi có Lực tương tác, vật sẻ thay đổi trạng thái
  3. Ở trạng thái cân bằng, tổng lực tương tác với vật bằng không
  4. Vật sẻ tạo một phản lực chống lại lực tương tác
  5. Lực hút giửa hai vật tỉ lệ với bình phương khoảng cách giửa hai vật


Lực và chuyển động[sửa]

3 định luật đầu của Newton cho biết lực và vật tương tác với nhau tạo ra chuyển động

Định luật 1[sửa]

cho rằng vật đứng yên sẽ đứng yên khi không có lực tương tác. Vật di chuyển sẽ di chuyển cho đến khi có một lực làm cho vật đứng yên .
vậy,

Định luật 2[sửa]

mọi vật đứng yên sẽ di chuyển khi có lực tương tác . Lực làm cho vật di chuyển tỉ lệ với khối lượng vật và gia tốc di chuyển

Định luật 3[sửa]

cho rằng mọi vật ở trạng thái cân bằng khi tổng lực tương tác với vật bằng 0

Định luật 4[sửa]

cho rằng khi có lực F tương tác với vật, vật sẻ tạo một phản lực F- chống lại lực tương tác. Phản lực sẻ có cường độ bằng lực tương tác và có hướng ngược lại với hướng của lực tương tác

Ở trạng thái cân bằng, tổng lực tương tác với vật bằng 0

Vậy,

Định luật hấp dẩn[sửa]

Định luật vạn vật hấp dẩn giửa mọi vật

Định luật 5[sửa]

cho rằng Lực hút giửa 2 khối lượng tỉ lệ với đảo nghịch bình phương của khoảng cách giửa 2 vật

~

Lực hút giửa 2 khối lượng, lực trái đất hút vật về hướng trái đất

Lực hút giửa 2 điện tích khác cực