Sách Vật lý/Điện/Vật dẫn điện

Tủ sách mở Wikibooks

Loại vật dẩn điện[sửa]

Mọi vật dẫn điện được chia thành 3 loại vật tùy theo khả năng dẫn điện của vật

  1. Dẫn điện , Mọi vật dể dẫn điện được tìm thấy từ các Kim loại như Đồng (Cu), Sắt (Fe)
  2. Bán dẫn điện , Mọi vật khó dẩn điện tìm thấy từ các Á Kim như Silicon (Si), Germanium (Ge)
  3. Cách điện Mọi vật không dẫn điện được tìm thấy từ các Phi Kim . Sành, Sứ ...


Từ Dẩn điện các công cụ điện được tạo ra bao gồm Điện trở , Tụ điện , Cuộn từ . Từ Bán dẩn điện Các công cụ điện được tạo ra bao gồm Điot , Trăng si tơ , FET