Sách Vật lý/Điện/Điện AC

Tủ sách mở Wikibooks

Điện AC hay Điện hai chiều có điện thế thay đổi theo thời gian của một sóng sin đều .


Điện nguồn[sửa]

Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có Điện thế 120V - 60 Hz . Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có cấu tạo sau

Left


Ký hiệu mạch điện của điện AC và Quang tuyến nhiệt điện

Điện thế[sửa]

Điện thế thường dùng trong tính toán điện

Left
Điện thế đỉnh
Điện thế giửa 2 đỉnh
Điện thế trung bình
Điện thế hửu hiệu