Bước tới nội dung

Sách Vật lý/Ánh sáng thấy được

Tủ sách mở Wikibooks

Ánh sáng thấy được[sửa]

Mọi loại Ánh sáng từ các nguồn phát sáng có màu sắc mắt thường thấy đươc di chuyển dưới dạng Sóng dọc ở vận tốc cực nhanh là một hằng số không đổi đo được bằng

Có bước sóng ánh sáng thấy được bằng mắt thường nằm trong khoảng nano mét