Sách Vật lý/Ánh sáng/Phản xạ

Tủ sách mở Wikibooks

Phản xạ là một hiện tượng sóng . Sóng di chuyển đụng vật cản bị phản hồi trở về

θi = θr. Góc tới bằng góc phản xạ.

Phản xạ ánh sáng[sửa]

Ánh sáng và gương[sửa]

Ánh sáng di qua gương để lại bóng hình vật

Gương Gương phẳng Gương lỏm Gương lồi
Bóng hình vật Gương cầu lõm

Ứng dụng ánh sáng qua gương[sửa]

Công cụ Hình
Kiếng cận
Viễn vọng kính
Ống dòm Ống nhòm
Kính lúp Tập tin:Kính lúp.JPG
Kính hiển vi

Phản xạ âm thanh[sửa]

Âm thanh bị phản hồi tạo ta tiếng dội (Echo)