Bước tới nội dung

Sách Khổng giáo/Kinh sách Nho giáo/Kinh dịch/Ứng dụng kinh dịch/Khí hậu và Thời tiết

Tủ sách mở Wikibooks

Dựa vào Tứ tượng và Bát quái ta có 4 khí hậu và 8 thời tiết như sau

  • 4 Khí hậu bao gồm Ấm nóng mát lạnh
  • 8 Thời tiết bao gồm