Sách Khổng giáo/Kinh sách Nho giáo

Tủ sách mở Wikibooks

Các kinh sách nho giáo được Khổng Tử và các môn đồ Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử , soạn thảo . Các kinh sách này được dùng làm nền tảng giáo dục của Nho giáo bao gồm Ngũ kinh và Tứ thư .

Ngũ kinh[sửa]

Ngũ kinh là 5 quyển kinh cổ do Khổng tử biên soạn bao gồm

Tứ thư[sửa]

Tứ thư là 4 quyển sách cổ do môn đồ của Khổng tử biên soạn bao gồm