Bước tới nội dung

Sách Khổng giáo/Kinh sách Nho giáo/Kinh dịch/Ứng dụng kinh dịch/Bệnh

Tủ sách mở Wikibooks

Dựa vào Âm dương và Ngũ hành ta có bệnh phát sinh ra từ tạng phủ trong cơ thể con người

  • Bệnh sinh ra do co có mất quân bình âm dương trong cơ thể con người Nóng/Lạnh, Dư/Thiếu
  • Bệnh sinh ra từ Thất tình (Vui Buồn Lo Sợ ...) biểu hiện qua tâm trạng con người
  • Bệnh sinh ra từ Lục dục (Ói Mửa, Xuất nước, Nổi Mụt ...)