Sách JavaScript/Lệnh Javascript và trình duyệt mạng

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh Javascript còn được dùng trực tiếp trong thanh địa chỉ trang mạng để thực thi một công việc

Cú pháp[sửa]

Javascript:Lệnh Javascript()

Thí dụ[sửa]

Mở một cửa sổ của trang mạng Yahoo Window.open(http://www.yahoo.com)
Mở một cửa sổ trống Window.open()
Mở một cửa sổ trống Javascript:about()