Sách JavaScript/Lệnh JavaScript trong trang mạng

Tủ sách mở Wikibooks

Cú pháp[sửa]

<script Type="text/javascript">
     Lệnh Javascript
</script>

Tham số[sửa]

Type - Ngôn ngữ lập trình trang mạng

Thí Dụ[sửa]

 <script type="text/javascript">
     document.write("Chào thế giới! Hôm nay là thu 2 " + new Date());
 </script>