Sách JavaScript/Lệnh JavaScript trong trang mạng

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh JavaScript dùng bên trong trong trang mạng HTML


Cú pháp[sửa]

<script Type="text/javascript">
     Lệnh Javascript
</script>

Thí Dụ[sửa]

 <script type="text/javascript">
     document.write("Chào thế giới! Hôm nay là thu 2 " + new Date());
 </script>