Sách điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch điện transistor

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch điện mắc nối Trăng si tơ với các linh kiện điện tử khác tạo ra bộ phận điện tử có khả năng thực thi một việc

Bộ khuếch đại điện âm[sửa]

Bộ phận điện tử cho điện thế khuếch đại âm của điện thế nhập

Các lối mắc của khuếch đại điện âm

Bộ khuếch đại điện âm Lối mắc Công thức
Bộ khuếch đại điện âm trăng si tơ Với . Mạch điện trên có khả năng tạo một khuếch đại điện âm ở cổng xuất
. Với

Mạch điện điện tử có điện thế xuất là một điện thế âm bằng điện thế nhập nhân với hằng số khuếch đại

Bộ khuếch đại điện âm Op Amp 741 Inverting amplifier
Bộ khuếch đại điện âm biến điện

Bộ khuếch đại điện dương[sửa]

Bộ phận điện tử cho điện thế khuếch đại dương của điện thế nhập

Các lối mắc của khuếch đại điện dương

Bộ khuếch đại điện dương Lối mắc Công thức
Bộ khuếch đại điện dương trăng si tơVới

. Với

Bộ khuếch đại điện dương Op Amp 741 Non-inverting amplifier
Bộ khuếch đại điện dương biến điện

Khuếch đại sóng điện[sửa]

Lối mắc Hình Chức năng
Lối mắc cùng thâu khuếch đại của nửa sóng dương
Lối mắc cùng phát khuếch đại của nửa sóng âm
Lối mắc cùng nền

Công tắc điện tử[sửa]

Khả năng dẩn hay không dẩn điện của Trăng si tơ cho phép Trăng si tơ hoạt động như công tắc đóng mở mạch điện cho dòng điện khác không hay cho dòng điện bằng không

Tỉ lệ điện thế xuất trên điện thế nhập

Với .

. Với . Công tắc đóng mạch
. Với . Công tắc hở mạch


Tỉ lệ điện thế xuất trên điện thế nhập

Với .

. Với . Công tắc hở mạch
. Với . Công tắc đóng mạch

Xem thêm[sửa]