Sách điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch điện nối tiếp

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch điện nối tiếp có các linh kiện điện mắc nối kề nhau trong một vòng tròn khép kín

Resistors in Series.svg


Mạch điện điện trở nối tiếp[sửa]

Mạch điện của nhiều điện trở mắc nối kề nhau

Resistors in Series.svg

Điện trở không cùng giá trị[sửa]

Khi mắc nối tiếp nhiều điện trở lại với nhau, tổng của các điện trở sẻ tăng và bằng với tổng điện kháng của các Điện trở

Điện trở cùng giá trị[sửa]

Khi mắc n điện trở cùng giá trị nối tiếp với nhau, Điện Kháng sẻ tăng gấp n

Mạch điện tụ điện nối tiếp[sửa]

Mạch điện của nhiều tụ điện mắc nối tiếp với nhau

Capacitors in series.svg

Với n tụ điện mắc nối tiếp[sửa]

Với 2 tụ điện mắc nối tiếp[sửa]

Với 2 tụ điện mắc nối tiếp

Với 2 tụ điện có cùng giá trị mắc nối tiếp

Mạch điện cuộn từ nối tiếp[sửa]

Inductors in Series.svg

Cuộn từ không cùng giá trị[sửa]

Khi mắc nối tiếp nhiều cuôn từ lại với nhau, tổng từ dung sẻ tăng và bằng tổng của các từ dung

Cuộn từ cùng giá trị[sửa]

Khi mắc nối tiếp n cuộn dây cùng giá trị từ dung, tổng từ dung sẻ tăng gấp n

Mạch điện RL nối tiếp[sửa]

RL Series Open-Closed.svg


Ở trạng thái cân bằng, tổng mạch điện của cuộn từ và điện trở bằng không

Từ trên, mạch điện RL nối tiếp cho một Hàm số giảm thiểu điện thỏa mản một Phương trình giảm thiểu điện

Hàm số giảm thiểu điện
Phương trình giảm thiểu điện
Hằng số thời gian

Mạch điện RC nối tiếp[sửa]

RC switch.svg

Ở trạng thái cân bằng, tổng mạch điện của tụ điện và điện trở bằng không


Từ trên, mạch điện RC nối tiếp cho một Hàm số giảm thiểu điện thỏa mản một Phương trình giảm thiểu điện

Hàm số giảm thiểu điện
Phương trình giảm thiểu điện
Hằng số thời gian

Mạch điện RLC nối tiếp[sửa]

Mạch điện điện tử của 3 linh kiện điện tử R, L và C mắc nối tiếp với nhau

RLC series circuit.png

R,C,L≠0[sửa]

  • Ỏ trạng thái cân bằng

Nghiệm phương trình

Một nghiệm thực . .
Hai nghiệm thực . .
Hai nghiệm phức . .
  • Ở trạng thái đồng bộ
R,C,L≠0
.

R=0[sửa]

  • Ở trạng thái cân bằng
  • Ở trạng thái đồng bộ
.

L=0[sửa]

Ở trạng thái cân bằng

C=0[sửa]

Ở trạng thái cân bằng

C, R=0[sửa]

  • Ở trạng thái cân bằng
  • Ở trạng thái đồng bộ