Sách điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch điện RLC

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch điện điện tử có 3 linh kiện điện tử R,L,C mắc nối với nhau tạo thành một bộ phận điện tử có khả năng thực thi một việc

RLC nối tiếp[sửa]

Mạch điện điện tử của 3 linh kiện điện tử R, L và C mắc nối tiếp với nhau


R,C,L≠0[sửa]

  • Ỏ trạng thái cân bằng

Nghiệm phương trình

Một nghiệm thực . .
Hai nghiệm thực . .
Hai nghiệm phức . .
  • Ở trạng thái đồng bộ
R,C,L≠0
.

R=0[sửa]

  • Ở trạng thái cân bằng
  • Ở trạng thái đồng bộ
.

L=0[sửa]

Ở trạng thái cân bằng

C=0[sửa]

Ở trạng thái cân bằng

C, R=0[sửa]

  • Ở trạng thái cân bằng
  • Ở trạng thái đồng bộ


RLC song song[sửa]

Mạch điện điện tử của 3 linh kiện điện tử R, L và C mắc song song với nhau

Xem thêm[sửa]