Sách điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch điện LC

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch điện LC là mạch điện điện tử có 2 linh kiện tử Cuộn từ L và Tụ điện C cùng với các lối mắc để tạo ra một bộ phận điện tử có khả năng thực thi một việc

Mạch điện LC nối tiếp[sửa]

Mạch điện LC nối tiếp Ở trạng thái cân bằngỞ trạng thái đồng bộ