Sách điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch điện 2 cổng

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch điện của nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau theo lối mắc 2 cổng xuất nhập trong một vòng tròn khép kín


Mạch điện điện trở 2 cổng[sửa]

Mạch Chia Điện[sửa]

Mạch T[sửa]Mạch π[sửa]


Mạch Nối Tiếp Song Song[sửa]
Hoán Chuyển[sửa]

Δ - Y Hoán Chuyển
Y - Δ Hoán Chuyển

Mạch điện bộ lọc[sửa]

Mạch điện của các linh kiện điện tử mắc nối với nhau cho một điện ổn ở một dải tần số thời gian . Bộ lọc là một bộ phận điện tử tạo từ nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau cho điện ổn ở một dải tần số

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc tần số thấp
Bộ lọc tần số cao


Bộ lọc băng tần

Bộ lọc băng tần chọn lựa
LC-R


R-LC

Bộ lọc băng tần chọn lược
LC-R


R-LC

Mạch điện khuếch đại điện[sửa]

Mạch điện khuếch đại điện âm[sửa]

Mach dien khuếch đại điện âm Lối mắc Công thức
Bộ khuếch đại điện âm trăng si tơVới

. Với

Bộ khuếch đại điện âm Op Amp 741 Inverting amplifier
Bộ khuếch đại điện âm biến điện

Mạch điện khuếch đại điện dương[sửa]

Bộ khuếch đại điện dương Lối mắc Công thức
Bộ khuếch đại điện dương trăng si tơVới

. Với

Bộ khuếch đại điện dương Op Amp 741 Non-inverting amplifier
Bộ khuếch đại điện dương biến điện

Mạch điện khuếch đại hiệu 2 điện thế[sửa]

IC 741 - Op Amp
Chân của Op Amp 1 Chỉnh Không
2 Chân Nhập Trừ
3 Chân Nhập Cộng
4 Chân Điện Nguồn -V
5 Không Dùng
6 Chân Xuất
7 Chân Điện Nguồn +V
8 Không Dùng
Khuếch đại hiệu 2 điện thế

Mạch điện khuếch đại sóng điện[sửa]

Lối mắc trăng si tơ
Lối mắc Hình Chức năng
Lối mắc cùng thâu khuếch đại của nửa sóng dương
Lối mắc cùng phát khuếch đại của nửa sóng âm
Lối mắc cùng nền
Lối mắc IC 741
IC 741 Inverting amplifier Cho một điện thế khuếch đại của toàn sóng
IC 741 Non-inverting amplifier Cho một điện thế khuếch đại của toàn sóng