Sách điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch điện điện trở

Tủ sách mở Wikibooks
Resistors in Series.svgResistors in Parallel.svg

Mạch điện điện trở nối tiếp[sửa]

Mạch điện của nhiều điện trở mắc nối kề nhau

Resistors in Series.svg

Khi mắc nối tiếp nhiều điện trở lại với nhau, tổng của các điện trở sẻ tăng và bằng với tổng điện kháng của các Điện trở

Khi mắc n điện trở cùng giá trị nối tiếp với nhau, Điện Kháng sẻ tăng gấp n

Mạch điện điện trở song song[sửa]

Resistors in Parallel.svg

Khi mắc song song nhiều điện trở lại với nhau, tổng của các điện trở sẻ giảm và bằng


Khi mắc n điện trở cùng giá trị song song với nhau, Điện Kháng sẻ giảm gấp n

Mạch điện điện trở 2 cổng[sửa]

Mạch Chia Điện[sửa]

Voltage divider.svg

Mạch T[sửa]

Superposition Example.svg

Mạch π[sửa]

Mạch Nối Tiếp Song Song[sửa]

Resistorscombo.png


Hoán Chuyển[sửa]

Delta-Star Transformation.svg
Δ - Y Hoán Chuyển
Y - Δ Hoán Chuyển

Mạch điện RL[sửa]

Mạch điện RL là mạch điện điện tử có 2 linh kiện tử Điện trở R và Tụ điện L cùng với các lối mắc để tạo ra một bộ phận điện tử có khả năng thực thi một việc

Mạch điện RL nối tiếp[sửa]

RL Series Open-Closed.svg


Ở trạng thái cân bằng, tổng mạch điện của cuộn từ và điện trở bằng không

Từ trên, mạch điện RL nối tiếp cho một Hàm số giảm thiểu điện thỏa mản một Phương trình giảm thiểu điện

Hàm số giảm thiểu điện
Phương trình giảm thiểu điện
Hằng số thời gian

Mạch điện bộ lọc tần số thấp[sửa]

Mạch điện bộ lọc tần số thấp
BoloctansoLR2.PNGMạch điện bộ lọc tần số cao[sửa]

Mạch điện bộ lọc tần số cao
Series-RL.svgMạch điện RC[sửa]

Mạch điện RC là mạch điện điện tử có 2 linh kiện tử Điện trở R và Tụ điện C cùng với các lối mắc để tạo ra một bộ phận điện tử có khả năng thực thi một việc

Mạch điện RC nối tiếp[sửa]

RC switch.svg

Ở trạng thái cân bằng, tổng mạch điện của tụ điện và điện trở bằng không


Từ trên, mạch điện RC nối tiếp cho một Hàm số giảm thiểu điện thỏa mản một Phương trình giảm thiểu điện

Hàm số giảm thiểu điện
Phương trình giảm thiểu điện
Hằng số thời gian

Mạch điện RLC[sửa]

Mạch điện điện tử có 3 linh kiện điện tử R,L,C mắc nối với nhau tạo thành một bộ phận điện tử có khả năng thực thi một việc

Mạch điện Tính chất
Mạch điện RLC nối tiếp RLC series circuit.png


Ở trạng thái cân bằng

1 nghiệm thực . .
2 nghiệm thực . .
2 nghiệm phức . .
Ở trạng thái đồng bộXem thêm[sửa]